Stenen i Stefanens Pande – Den er Løgnen mod det Sande.

Se flere sitater