Jeg elsker ikke evindelig blaa Himmel, som jeg hader dumme glanende Øine.

Se flere sitater

Tittel

«Archivaren, – Gud bevar’en!» Henrik Wergeland som riksarkivar

Målgruppe

Voksne

Utgivers omtale

Dette er beretningen om Henrik Wergeland som landets første riksarkivar, fra hans første arbeidsdag på Akershus 4. januar 1841 og til han døde 12. juli 1845. Ettertiden har til dels bedømt Wergeland negativt som riksarkivar, men forfatteren deler ikke denne oppfatningen. Frem til sykdommen rammet ham våren 1844, var patrioten og menneskevennen Wergeland en initiativrik og handlekraftig riksarkivar, som skapte grunnlaget for det Riksarkivet vi kjenner.

Om forfatteren

John Herstad er historiker og var riksarkivar fra 1982 til 2006.

Hvor får du kjøpt boken?

I bokhandel, på forlagets nettsider

Utgivers hjemmeside

www.messelforlag.no, www.arkivverket.no

Utgivelsestidspunkt

Mai 2008

Omslag_Wergeland_John Herstad

Gro Roksand, 10. juni 2008 | Skriv ut siden